Burgwall Bamme


Blick zum baumbestandenen Burgwall; Foto: Christian Grabowski 2014

Am Burgwall; Foto: Christian Grabowski 2014

Blick zum Burgwall, Foto: Christian Grabowski 2014

Infotafel, Foto: Christian Grabowski 2014

Am Burgwall, Foto: Christian Grabowski 2014